วงดนตรี

วงดนตรีงานแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์ รับแสดงดนตรี
ยินให้คำปรึกษา ติดต่อกับนักดนตรีโดยตรง โทร 084- 4230595 นุช/ คุณพงษ์พันธ์ pianist 081-2566576

7. วงดนตรีออร์เคสตรา (Orchestra)

วงดนตรีออร์เคสตรา (Orchestra)

วงดนตรีออร์เคสตร้า(Orchestra)เป็นวงดนตรีขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องดนตรีและผู้บรรเลงจำนวนมาก บทเพลงที่ใช้บรรเลงมีหลายประเภทเช่น ซิมโฟน

คอนแชร์โตโอเวอร์เจอร์ ในสมัยนี้นิยมนำนักร้องมาเสริมเพื่ื่อสร้างบรรยากาศให้ดียิ่งขึ้น วงออร์เคสตร้าจะเหมาะสำหรับงานเทศกาลต่างๆ,งานสังสรรค์,งานEvent

งานคอนเสิร์ต, งานประกาศรางวัล และ งานแต่งานที่ต้องการความยิ่งใหญ่ให้เหมาะสมกับฐานะ

วงดนตรีประเภทนี้จะประกอบด้วยเครื่องดนตรีครบทุกประเภท คือ เครื่องสาย, เครื่องลมไม้เครื่องลมทองเหลือง, เครื่องลิ้มนิ้วและเครื่องตีกระทบ

เป็นลักษณะการประสมวงดนตรีที่สมบูรณ์ที่สุด ขนาดของวงดนตรีออร์เคสตร้า(Orchestra)ได้กำหนดโดยผู้บรรเลงดังนี้

  • วงขนาดเล็ก ( Small Orchestra ) มีผู้บรรเลงประมาณ 40 – 60 คน

  • วงขนาดกลาง ( Medium Orchestra ) มีผู้บรรเลงประมาณ 60 – 80 คน

  • วงขนาดใหญ่ ( Full Orchestra ) มีผู้บรรเลงประมาณ 80 คนขึ้นไป

การจัดวงออร์เคสตราคำนึงถึง ความกลมกลืนของเสียงดนตรีกลุ่มเครื่องสายมีจำนวนมากที่สุดในวงประมาณ 2 ใน 3 ของจำนวนผู้บรรเลงทั้งหมด

วงออร์เคสตร้าจะเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดของงาน เพื่อให้งานของคุณดูยิ่งใหญ่อลังการ วงดนตรีประเภทนี้นิยมเป็นการบรรเลงอย่างเดียวหรืออาจจะมีการขับร้อง

สลับก็ได้ บทเพลงที่ใช้จะเป็นบทเพลงคลาสสิคเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการบรรเลงจะมีการเตรียมพร้อมเพื่อซั้กซ้อมจัดระบบขั้นตอนของงานให้แน่นอนกันก่อนบรรเลง

วงดนตรีประเภทนที่ี้สำคัญมากคือ ผู้แสดงจะต้องมีประสบการณ์กับความสามารถในการบรรเลงและร้องเป็นอย่างมาก

วงดนตรีริเวอร์ไลท์มิวสิครับแสดงดนตรีด้วยรูปแบบของ วงดนตรีวงออร์เคสตรา โดยมีทีมงานนักดนตรี

และนักร้องที่มากด้วยฝีมือกับประสบการณ์มานานกว่า10 ปี ในราคาที่ถูกและยุติธรรมจากนักดนตรีโดยตรง

เลือกเติมเต็มบรรยากาศในช่วงเวลาพิเศษกับวันดีๆของคุณ กับบทเพลงและนักดนตรีที่คัดสรรจาก

" ตัวตนของนักดนตรีเอง " แล้วความทรงจำดีๆจะอยู่กับคุณตลอดไป


สนใจโทรมาปรึกษากับ วงดนตรี ริเวอร์ไลท์มิวสิคเพื่อแสดงดนตรีในงานต่างๆได้ที่


คุณนุช 084- 4230595 / Line ID : nuchz1610

คุณพงษ์พันธ์ pianist 081-2566576 / Line ID : b.bangbon