รับสอนเปียโน

.riverlightmusic.com

ริเวอร์ไลท์มิวสิคบริการ รับสอนเปียโน

สถานที่ตั้ง 390 หมู่บ้าน กานดาคลาสสิควิลล์ ถนนเอกชัย ซอยบางบอน 5 (แยก12) แขวง บางบอน เขต บางบอน กทม.


หรือ ซอยเพชรเกษม 81 ถนนมาเจริญ ( ตรงมา ซอยบางบอน 5 ได้ )

กับหลักสูตรเรียนเปียโนพื้นต้นในหลายๆช่วงวัย เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้าน การเรียน,ฟัง,ร้อง,เล่น,ตั้งแต่พื้นฐานไม่เป็นอะไรเลยจนถึงระดับสูง และหลักสูตร

เรียนเปียนโนป๊อปกับเพลงทุกประเภท สำหรับเด็กโตที่ต้องการทำกิจกรรมกับเพื่อนๆในร่วมเล่นวงดนตรีในโอกาสต่างๆ หรือ จะเป็นในสูตรพิเศษสำหรับผู้ใหญ่วัยทำ

งานเพื่อความเพลิดเพลินและผ่อนคลายสมองกับเพลงนานาชาติทุกยุคทุกสมัย โดยการสอนจะเน้นเทคนิคการบรรเลงเปียโนให้ไพเราะ พร้อมพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ

รวมถึงการสอนด้านทฤษฎีดนตรีเพื่อเสริมความรู้ให้ครบถ้วน สอนโดยอาจารย์จบด้านการดนตรี และ การดุริยางค์โดยตรงจากกองดุริยางค์ทหารเรือ

รับสอนเปียโน หมู่บ้าน กานดาคลาสสิควิลล์ แขวง บางบอน เขต บางบอน กทม

หลักสูตรเรียนเปียโนพื้นตั้นหลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนรุ้เพื่อพัฒนาทางด้าน ลักษณะท่าทาง,การเล่น, การร้อง,การเรียน.การเขียน,การอ่าน, การฟัง,การนับจังหวะและการเรียนรู้เรื่องศัพท์ดนตรี

 

โดยเน้นหลักสำคัญดังนี้

 1. การฝึกลักษณะท่านั่ง การวางขาและเท้า การจัดความพอดีของแขน ( Arm Freedom) และ มีระเบียบการวาง ข้อมือให้เหมาะสม

 2. การฝึกเล่น ควบคุมน้ำหนักเสียงให้ไพเราะ จะเป็นการเล่นโดยปรับความ Balance ของ 2 มือ เพื่อควบคุมน้ำหนักของนิ้วมือ  touching

 3. การฝึกร้องตัวโน้ดพร้อมเล่นหรือเล่นและร้องไปด้วย เพื่ื่อเป็นการฝึกขั้นพื้นฐานสำหรับในการขับร้องเพลงในทางอ้อม

 4. การฝึกทำแบบฝึกหัด พร้อมกับเพิ่มเรียนทักษะพื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรี Theory  เพื่อให้เด็กได้รู้จักเรื่องการดนตรีสากลมากยิ่งขึ้นและสามารถนำ

  เขียนตัวโน้ตได้ เป็นจุดเริ่ิ่มต้นในการเรียบเรียงเพลง (Compose)ในอนาคตข้างหน้าได้อีกด้วย

 5. การฝึกหัดการอ่านโน้ด Sight-Reading หมายความว่า การอ่านโน้ดเพื่อพร้อมที่จะบรรเลงให้คล่องแคล่ว ตีความหมายของตัวโน้ดให้เข้าใจด้วยตัวเอง

 6. การฝึกหู เป็นการเรียน โสตทักษะ (Ear Training ) ฝึกการฟัง โดยเน้นการร้องให้ตรงโน้ต ตรงจังหวะ และแยกแยะเสียงสูง-ต่ำของตัวโน้ตได้

 7. การฝึกนับและให้จังหวะรวมไปถึงการหายใจ, การใช้ pedal ในการเรียน

 8. การฝึกเรียนรู้ให้มีความเข้าใจในเรื่องคำศัพท์ สัญญลักษณ์ เครื่องหมาย (dynamic) ทางด้านดนตรี เพื่อนำไปใช้ควบคู่กับการร้องและเล่นดนตรีต่อไป

หลักสูตรที่ใช้

ใช้หลักสูตรของAlfredประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีจุดเด่นด้านการคำนึงถึงเด็กผู้เริ่มต้นเรียนเปียโนไปจนถึงผู้ใหญ่เป็นหลักสูตรที่ยอมรับทั่วโลกว่าเป็น

หลักสูตรที่ดีในการเริ่มต้นเรียนเปียโน และสามารถส่งสอบเกรดTrinity Guildhall เพื่อเป็นการสอบเทียบวัดระดับความสามารถทางเปียโน (สอบเกรด)

นักเรียนสามารถขอสอบเทียบวัดระดับความสามารถทางเปียโน กับ Trinity Guildhallได้ตามความสมัครใจ โดยครูจะพิจารณาให้ว่า จะต้องสอบเกรดใด

หนังสือเพลงสอบ เกรด Trinity Guildhall

หนังสือหลักสูตรของ Alfred

หมายเหตุ ช่วงระยะเวลาที่เรียนครูผู้สอนจะสอดแทรกบทเพลงต่างๆซึ่งบทเพลงจากผู้ประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงระดับโลก

กับบทเพลงร่วมสมัยจากศิลปิลทั้งในประเทศและนานาประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตามสถานการณ์ให้ทันต่อยุคสมัย

เพื่อตอบสนองให้กับผู้เรียนไม่ให้เกิดการเบื่อหน่ายกับเพิ่มความสนุกไปกับการเรียนอีกด้วย

รวมถึงการทำแบบฝึกหัดต่างๆให้กับนักเรียนเพื่อเสริมทฤษฎีดนตรี

โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคลไป


หลักสูตร ป๊อปปูล่า เปียโน (Popular Piano)

เป็นหลักสูตนี้เน้นประโยชน์ เพื่อระบำบัด ผ่อนคลายหลังเครียดจากการเรียนและการทำงาน เมื่อเรียนสำเร็จแล้วสามารถนำประกอบอาชีพพิเศษได้อีก

สอนโดย อ.พงษ์พันธ์ (ครูเบี้ยว) จบด้านการดนตรีและการดุริยางค์โดยตรงจากกองดุริยางค์ทหารเรือมีประสบการณ์ในการสอนและงานบรรเลง

ตลอดจนการเรียบเรียงเพลงมามากกว่า 30 ปี มีประสบประการณ์ในการบรรเลงดนตรีอาชีพมามากมายดังนี้

 • ผ่านการเล่นประจำที่โรงแรม โฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ (Four Seasons Hotel Bangkok)

 • ผ่านการเล่นประจำที่โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ (Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel)

 • ผ่านการเล่นประจำที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-La Hotel, Bangkok)

 • ผ่านการเล่นประจำที่โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ (Montien Hotel, Bangkok)

 • ผ่านการเล่นประจำที่โรงแรมบางกอกพาเลส (Bangkok Palace Hotel)

 • ผ่านการเล่นประจำที่โรงแรมคลาสสิค เพลส (Classic Place Hotel) ฯลฯ เป็นต้น

 • และผ่านการเล่นประจำที่ผับและค๊อกเทลเลานจ์ มามากกว่า 20 ปี จนเป็นที่รู้จักในวงการนักดนตรีอาชีพ
หลักสูตร ป๊อปปูล่า เปียโน (Popular Piano) แบ่งออกป็น 2 ประเภทดังนี้

1.ประเภทหลักสูตรสำหรับนักเรียน (เด็กโต) ที่ไม่ต้องการจะเรียนหลักสูตร ClassicalPiano อย่างจริงจังต่อ แต่ต้องการจะเรียนเปียโนรูปแบบดนตรีสมัยใหม่

เพื่อความเพลิดเพลิน และ ผ่อนคลายสมองหลังการเรียน เพิ่มสมาธิในชีวิตประจำวัน รวมถึงต้องการทำกิจกรรม กับเพื่อนๆ เช่น

การร่วมบรรเลงวงดนตรีในโอกาสต่างๆและนำสิ่งที่ได้เรียนไปพัฒนาการเล่นของตนต่อในอนาคต เพื่อประกอบอาชีพต่อไปก็ได้หลักสูตรนี้ผู้เรียน อาจจะต้องต้องจบ

AdultPiano ก่อน ทั้งนี้คุณครูจะพิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นหลัก


- หลักสูตรนี้เน้นการพัฒนาทางด้านท่าทาง,การเล่นให้ไพเราะ,การฟังและการร้องฯลฯ โดยหลักสูตรจะไม่เน้นเรื่องวิชาการมากนักแต่จะมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อสร้าง

รูปแบบการเล่นให้กับตัวเองกับการเรียนรู้เรื่องที่เทคนิคลูกเล่นเม็ดพรายต่างๆทำให้ผู้เข้าเรียนทำความเข้าใจกับการเล่นเปียโนในมือซ้ายและขวาตั้งแต่แบบง่าย

ไปจนถึงแบบมืออาชีพสิ่งที่จะได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้คือทักษะกับความเข้าใจการเล่นเพลงและการอ่านChordในเพลงทั่วไปโดยต้องอ่านโน้ดในมือขวา

แต่ไม่ต้องอ่านโน้ตมือซ้ายเพื่อที่จะสามารถบรรเลงเพลงออกมาอย่างไพเราะเหมาะสำหรับImrpovisation ซึ่งมีการสอนอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับสูง

เน้นเทคนิคการบรรเลงเปียโนให้ไพเราะ พร้อมพัฒนาทักษะด้านอื่นๆให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น

 1. การฝึกลักษณะท่านั่ง การจัดความพอดีของแขน ( Arm Freedom) และการวาง ข้อมือให้เหมาะสม การฝึกเล่น ควบคุมน้ำหนักเสียง

  จะเป็นการเล่นโดยปรับความ Balance ของ 2 มือเลือกใช้นิ้วเพื่อควบคุมน้ำหนักของนิ้วมือ  touching ในการเล่นเปียโนให้ไพเราะ

 2. การฝึกเรียนรู้เรื่องการเล่นคอร์ดในรูปแบบต่างๆ เช่น การเล่นแบบ Broken Chords /การเล่นแบบ Chords Inversions การเล่นพลิกกลับของคอร์ด

  การเล่นแบบ่ Block Chord / การเล่นแบบการสร้างคอร์ดด้วยตนเองฯลฯ

 3. การเล่นเบสด้วยมือซ้ายเพื่อควบคุมจังหวะในรูปแบบ Rhythm วิธีเล่นมือซ้ายให้หลากหลาย

 4. การเล่นเปียโนแบบ Accom ซึ่งเป็นการเล่นเปียโน Back Upให้กับนักดนตรี และ้นักร้อง ซึ่งเป็นจุดเริมต้นของนักดนตรีอาชีพ

 5. เทคนิคการผสมเสียงประสานเพื่อออกแบบวิธีการเล่น Melodyในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างพัฒนารูปแบบการเล่นให้กับตัวเอง การเรียนรู้เรื่อง

  เทคนิคลูกเล่นเปียโนและ เม็ดพรายต่างๆ กับสัดส่วนโน้ตที่มีความหลากหลายเพื่อสร้างสีสันในการบรรเลง การวิธีใส่ Filling ในช่วงที่ว่างๆระหว่างเล่น

  เครื่องหมาย(dynamic)ทางด้านดนตรี เพื่อนำไปใช้ควบคู่กับการร้องและเล่นดนตรีต่อไป

 6. ฝึกการฟัง ทางเมโลดี้และ ทางคอร์ด และ้เพื่อฝึกพื้นฐานในการแกะเพลง เป็นจุดเริ่ิ่มต้นในการเรียบเรียงเพลง (Compose)ในอนาคต

  เพื่อใช้ประกอบในการเล่นพร้อมร้อง

 7. การอ่านและเล่นโน้ดแบบ Sight-Reading พร้อมอธิบายในโน้ตแต่ละตัวเพื่อปฏิบัติโดยละเอียด

 8. ฝึกการแก้สถานการณ์ในการบรรเลง(By heart) เช่น ปรับเปลี่ยนคีย์ เรียบเรียงคอร์ดใหม่ และเล่นให้นักดนตรีและนักร้องโดยกระทันหัน

 9. การปรับเปลี่ยนสไตล์และเรียบเรียงรูปแบบเพลงในจังหวะเก่า ให้เป็นการเล่นเพลงในจังหวะใหม่ วิธีปรับเปลี่ยนเพลงที่เล่นตามโน้ตเดิมให้เป็นสไตล์ต่างๆ

  การฝึกนับจังหวะ การเล่น style เพลง ในจังหวะ แบบต่างๆ ในจังหวะ ( Timing ) ที่แน่นนอน

หลังจากจบหลักสูตรแล้วนักเรียนจะมีความรู้พื้นฐานในการเล่น Piano ใน Style pop

ในเบื้องต้น และนำสิ่งที่ได้เรียนไปพัฒนาการเล่นของตนให้ดีต่อไปได้ในอนาคต

 

2 ประเภทหลักสูตรสำหรับ ผู้ใหญ่วัยทำงานและวัยเกษียณ ที่ต้องการผ่อนคลายตัวเอง

จากการทำงานและเพื่อเป็นกิจกรรมในยามว่าง

หลักสูตรนี้จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการจะเรียนเปียโนอย่างรวดเร็ว ซึ่งเวลาการสอนจะสามารถทำให้ผู้เรียนเล่นเพลง

โดยใช้เวลาอันสั้นเน้นความสุขของตัวเองและคนรอบข้าง่เพื่อความเพลิดเพลินและผ่อนคลายสมองหลังการทำงานกับ

เพิ่มสมาธิในชีวิตประจำวัน รวมถึงต้องการทำกิจกรรมดนตรีเพื่อร่วมบรรเลง,ร้อง กับคนที่เรารัก,เพื่อนๆ และครอบครัว ฯลฯ

 • โดยหลักสูตรนี้ จะไม่เน้นเรื่องวิชาการ แต่จะมุ่งพัฒนาทางด้านการฟัง ร้อง เล่น ตลอดจนการเรียนรู้เรื่อง ลูกเล่น

ต่างๆในแบบง่ายๆ ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจกับการเล่น เปียโน ในมือซ้ายและขวาแบบง่ายๆ

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนหลักสูตร ระยะสั้นคือ ทักษะกับความเข้าใจการเล่นเพลงทั่วไปที่ตัวเองชอบ กับได้รับความรู้ใน

การใช้ Chord แบบเพื้นต้นในเพลงทั่วไป โดยที่ไม่ต้องพึ่งการอ่านโน้ต การใช้คอร์ด และ Accomp ในเพลงต่างๆ

ท่านสามารถร้องเพลงไปพร้อมกับการเล่นเปียโนในสไตล์ของคุณได้อย่างสนุกเพลิดเพลิน

สนใจติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียด


โทร 081-2566576 อ.พงษ์พันธ์


Email: riverlightmusic12@gmail.com

สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง 390 หมู่บ้าน กานดาคลาสสิควิลล์ ถนนเอกชัย ซอยบางบอน 5 (แยก12) แขวง บางบอน เขต บางบอน กทม.


หรือ ซอยเพชรเกษม 81 ถนนมาเจริญ ( ตรงมา ซอยบางบอน 5 ได้ )

\