วงดนตรี

วงดนตรีงานแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์ รับแสดงดนตรี
ยินให้คำปรึกษา ติดต่อกับนักดนตรีโดยตรง โทร 084- 4230595 นุช/ คุณพงษ์พันธ์ pianist 081-2566576

การจัดพิธีแต่งงาน

การจัดพิธีแต่งงาน


ตามนิยมปฏิบัติกันก่อนวันแต่งงานประมาณ2สัปดาห์จะมีการส่งบัตรเชิญไปยังญาติมิตรผู้เคารพนับถือให้ทราบกำหนด

วัน เวลา และ สถานที่ ที่จะจัดงานพิธีแต่งงานในอดีตจัดกันเป็น 2 วัน วันแรกเรียกว่าวันสุกดิบ วันที่ 2 เรียกว่า วันแต่งงาน

ในปัจจุบันการจัดพิธีแต่งงานได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมและแตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี แต่นิยม

จัดงานให้เสร็จในวันเดียว ซึ่งบางรายก็พยายามคงรูปแบบของพิธีแต่งงานแต่เดิมไว้อย่างครบถ้วน บางรายลดขั้น

ตอนต่าง ๆ ลงไป จัดเฉพาะพิธีที่เห็นว่าจำเป็นเท่านั้นจึงมีพิธีแต่งงานหลายแบบให้พิจารณาเลือกปฏิบัติดังนี้

พิธีแต่งงานแบบที่

เป็นพิธีแต่งงานที่จัดทำให้เสร็จภายในวันเดียว ซึ่งคงรูปแบบของการแต่งงานแบบ 2 วัน แต่ดัดแปลงโดยตัดวันสุกดิบ

และจัดขึ้นตอนในทางปฏิบัติให้รวบรัดเพื่อเป็นแนวประหยัด ดังต่อไปนี้

- เวลาเช้า นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ ณ สถานที่ซึ่งจัดไว้ อาจเป็นเรือนหอหรือบ้านงานก็ได้ คู่บ่าวสาว

ตักบาตรเลี้ยงพระ เมื่อพระฉันเสร็จคู่บ่าวสาวถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์และ

เจริญชัยมงคลคาถา เป็นเสร็จพิธีสงฆ์ฝ่ายเจ้าภาพของเจ้าสาวจัดอาหารมาเลี้ยงกัน เสร็จแล้วเตรียมการเพื่อพิธีขันหมากต่อไป

เวลาจวน 11 นาฬิกา ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “น้องเพล” ฝ่ายเจ้าสาวจะจัด“ของเลื่อนเตือนขันหมาก” หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “ของเลื่อน”

คือ สำหรับคาวหวาน 2 คู่ หรือ 4 สำรับ ให้ผู้ใหญ่หรือผู้มีหน้าไปนำยังบ้านเจ้าบ่าวจัดคนมาเชื้อเชิญขึ้นบ้าน

ผู้นำของเลื่อนจะกล่าวมอบของเลื่อนให้ฝ่ายเจ้าบ่าวจัดของชำร่วยให้แก่ผู้นำของเลื่อนมา แล้วคณะของผู้นำของเลื่อน

ก็จะลากลับการนำของเลื่อนมามอบให้นี้ เป็นการเตือนทางฝ่ายเจ้าบ่าวให้จัดขบวนขันหมากไปได้แล้วการปฏิบัติดังกล่าวเป็น

การแสดงความเอื้อเฟื้อในระหว่างครอบครัวที่จะเกี่ยวดองกันแต่ในปัจจุบันหากไม่สะดวกจะงดเสียก็ได้

- เวลาบ่าย ขบวนขันหมากแต่งของฝ่ายเจ้าบ่าวเคลื่อนมายังบ้านเจ้าสาว มีการรับขันหมาก เชิญขันหมาก

ตรวจกองทุนสินสอดและไหว้บรรพบุรุษไหว้บิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่และ อาจมีการจดทะเบียนสมรสในช่วงเวลานี้ก็ได้

เวลาเย็นมีพิธีรดน้ำคู่สมรสที่ทำพิธีรดน้ำประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้


1.โต๊ะหมู่บูชา

ประดิษฐานพระพุทธรูป มีดอกไม้ ธูปเทียน จัดไว้พร้อม

2.ตั่งสำหรับคู่บ่าวสาวนั่งคู่กัน

มีหมอนรองสำหรับรองแขนขณะรับน้ำสังข์ มีเครื่องพิธีในการรดน้ำพร้อมและ มีพานหรือ ขันซึ่งรองด้วยดอกไม้พองาม

สำหรับรองรับน้ำจากมือคู่บ่าวสาวบางแห่งใช้โต๊ะเล็กสำหรับวางเครื่องใช้ในพิธีรดน้ำ

มีพิธีกรทำหน้าที่ส่งสังข์รดน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ผู้ที่มารดน้ำอวยพร

เมื่อได้เวลาที่กำหนด คู่บ่าวสาวไปนั่งคู่กันหน้าโต๊ะบูชา ร่วมกันจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกราบพร้อมกันแล้วกลับไปนั่ง ณ ที่ซึ่งจัดไว้

ถ้ามีเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จัดให้ยืนหลังคู่บ่าวสาวเว้นระยะห่างพองาม ต่อจากนั้นผู้ที่เป็นประธานในพิธีก็สวมมงคลแฝดให้คู่บ่าวสาว

ถ้ามีมาลัยก็สวมให้ก่อน สวมมงคลรดน้ำสังข์เจิมคู่บ่าวสาวแล้วอวยพร เสร็จแล้วผู้ร่วมงานซึ่งส่วนมากเป็นญาติผู้ใหญ่ก็จะรดน้ำ

คู่บ่าวสาวตามลำดับ เมื่อแขกคนสุดท้ายรดน้ำเสร็จแล้วเชิญผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือถอดมงคลเป็นเสร็จพิธีรดน้ำ

เพื่อให้เป็นพิธีแต่งงานแนวประหยัด ควรจัดให้ผู้เป็นประธานเพียง 1 ท่าน เป็นผู้รดน้ำและ จิมคู่บ่าวสาว

หลังจากนั้นก็จะมีการเลี้ยงอาหารทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวและผู้มาร่วมรดน้ำอวยพรเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะนำของชำร่วยแจกผู้ร่วมงาน

ในระหว่างนี้อาจเชิญเจ้าภาพฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวหรือแขกผู้เกียรติสูงสุด ณ ที่นั้น กล่าวอวยพรแก่คู่สมรสก่อนสิ้นสุดงานเลี้ยง

ในกรณีที่คู่สมรสได้รับพระราชทานน้ำสังข์หรือ จัดพิธีสมรสในเขตพระราชฐาน เจ้าภาพควรให้มีการถวายพระพรก่อน

อวยพรคู่สมรสตามปกติเวลากลางคืน

จัดพิธีปูที่นอนเรียงหมอนและทำพิธีส่งตัวเจ้าสาวให้เจ้าบ่าว ณ ห้องหอหรือเรือนหอตามเวลาที่กำหนด ผู้ร่วมในพิธีส่งตัว

มีเฉพาะผู้ใหญ่ที่ปูที่นอนและบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเท่านั้น มีการให้โอวาทและอวยพรตาม

ธรรมเนียมเป็นเสร็จพิธีแต่งงาน

พิธีแต่งงานแบบที่ 2

เวลาเช้า ฝ่ายเจ้าบ่าวจัดขันหมากมายังบ้านเจ้าสาว ทำบุญตักบาตรแล้วจดทะเบียนสมรส

เวลาบ่าย จัดพิธีรดน้ำที่บ้านเจ้าสาว หรือเรือนหอ หรือสถานที่แห่งอื่นที่เลือกจัดเป็นสถานที่รดน้ำ เช่น หอประชุม บางรายอาจที่สโมสร

หรือสมาคมที่มีห้องสำหรับจัดงานนี้ หลังจากพิธีรดน้ำแล้วมีการเลี้ยงอาหารแก่ผู้มารดน้ำอวยพร ซึ่งจะเลี้ยงของว่าง

หรือเลี้ยงอาหารเย็นก็แล้วแต่สะดวก

เวลากลางคืน ผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายทำพิธีปูที่นอน เรียงหมอนและส่งตัวเจ้าสาว ณ ห้องหอหรือเรือนหอของคู่สมรส

มีการให้โอวาทและอวยพรแก่คู่บ่าวสาวตามธรรมเนียม


พิธีแต่งงานแบบที่ 3

เวลาเช้า เจ้าบ่าวเจ้าสาว และผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจัดถวาย สังฆทานขึ้นที่บ้านงาน หรือเจ้าบ่าวเจ้าสาวร่วมกันตักบาตรที่หน้าบ้านหรือที่วัด

เวลาสาย ทำพิธีรดน้ำหรือผูกข้อมือคู่บ่าวสาว ผู้ร่วมพิธีมีเฉพาะญาติผู้ใหญ่ของคู่บ่าวสาวเท่านั้น แล้วจดทะเบียนสมรส

เวลาเที่ยง เลี้ยงอาหารในบ้านหรือนอกบ้านตามแต่สะดวก ส่วนการส่งตัวนั้นจัดเป็นภายใน


พิธีแต่งงานแบบที่ 4

เวลาเช้า เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะถวายสังฆทานหรือตักบาตรที่วัดหรือหน้าบ้านเสร็จแล้วบิดามารดาผู้ปกครองญาติผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดรอดน้ำอวยพรหรือ

ผูกข้อมือคู่บ่าวสาวแล้วไปจดทะเบียนสมรส เป็นเสร็จพิธี ในกรณีที่ต้องการให้ย่อสั้นที่สุด จะมีเพียงถวายสังฆทานแล้วไปจดทะเบียนสมรสก็ได้

พิธีแต่งงานของคนไทยในต่างประเทศ

การแต่งงานของคนไทยในต่างประเทศจะจัดแบบประหยัด ได้ดังนี้ หากคู่สมรสเป็นพุทธศาสนิกชนและอยู่ใกล้วัดไทย

หรือวัดพุทธศาสนาในต่างประเทศ

ตอนเช้าก็ควรทำบุญตักบาตรหรือถวายสังฆทาน ให้พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ในกรณีที่ไม่สะดวกจะไปวัด หรือในประเทศที่ตนอยู่ไม่มีวัด

การประกอบพิธีทางศาสนาจึงไม่อาจกระทำได้ สิ่งที่ควรปฏิบัติคือ ทำจิตใจให้สงบแจ่มใส กราบระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยเพื่อความเป็นสิริมงคล

ทั้งสองกรณีนี้ ถ้าผู้ใหญ่ ญาติ หรือมิตรสหายมาร่วมเป็นสักขีพยาน และให้ศีลให้พรตามประเพณีได้ก็จะเป็นการดี

อนึ่ง การจดทะเบียนสมรสควรกระทำ ณ. สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยประจำประเทศนั้น แต่ถ้าไม่สามารถไปจดทะเบียนสมรส

ณ.สถานที่ดังกล่าวได้

ควรจดทะเบียนสมรส ณ ที่ทำการของรัฐที่ตนอยู่ และเมื่อกลับประเทศไทยแล้ว ก็ควรไปจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยต่อไป

สำหรับคนไทยที่นับถือศาสนาอื่น ก็จัดพิธีแต่งงานตามแนวทางศาสนาที่ตนนับถือ

ส่วนการจัดเลี้ยงอาหารในงานสมรสนั้น หากมีกำลังทรัพย์ก็ย่อมทำได้ แต่ไม่ว่าจะเลี้ยงที่บ้านพักของตนเอง บ้านญาติผู้ใหญ่ ที่เคารพนับถือ

หรือ ณ. สถานที่ในก็ตาม ควรเป็นไปอย่างประหยัด จัดเป็นการภายในเฉพาะผู้ที่คุ้นเคยเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม พิธีสมรสแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากพิธีสมรสแบบประหยัดนี้ ยังมีอีกหลายอย่างเช่น พิธีสมรสแบบวัฒนธรรม

พิธีสมรสหมู่ของสฆมสรวัฒนธรรมหญิง โดยบ่าวสาวไปแจ่งความประสงค์ลงชื่อไว้เจ้าหน้าที่ของสโมสรวัฒนธรรมหญิง ฯลฯ


วงดนตรีริเวอร์ไลท์มิวสิครับแสดงดนตรีด้วยรูปแบบของวงดนตรีงานแต่งงาน โดยมีทีมงานนักดนตรีและนักร้องที่มากด้วยฝีมือ

กับประสบการณ์มานานกว่า10 ปี ในราคาที่ถูกและยุติธรรมจากนักดนตรีโดยตรง

เลือกเติมเต็มบรรยากาศในช่วงเวลาพิเศษกับวันดีๆของคุณ กับบทเพลงและนักดนตรีที่คัดสรรจาก

" ตัวตนของนักดนตรีเอง " แล้วความทรงจำดีๆจะอยู่กับคุณตลอดไป


สนใจโทรมาปรึกษากับ วงดนตรี ริเวอร์ไลท์มิวสิคเพื่อแสดงดนตรีในงานต่างๆได้ที่


คุณนุช 084- 4230595 / Line ID : nuchz1610

คุณพงษ์พันธ์ pianist 081-2566576 / Line ID : b.bangbon