วงดนตรี

วงดนตรีงานแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์ รับแสดงดนตรี
ยินให้คำปรึกษา ติดต่อกับนักดนตรีโดยตรง โทร 084- 4230595 นุช/ คุณพงษ์พันธ์ pianist 081-2566576

 

พิธีเรียงหมอนส่งตัว

                คำว่า “เรียงหมอน” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 780 ได้ให้ความหมายไว้ว่า

“ชื่อฤกษ์พิธีในการแต่งงานบ่าวสาว”

ตามคติโบราณของไทย ถือเป็นพิธีที่สำคัญของการแต่งงาน ทำในคราวเดียวกันกับพิธีส่งตัวคู่สมรส

เข้าห้องหอ จึงมักจะเรียกรวมกันว่า“พิธีเรียงหมอนส่งตัว”

ประวัติย่อ เป็นประเพณีไทย ที่ทำสืบมาแต่โบราณ เป็นพิธีฝ่ายโลก เป็นของชาวบ้านไม่เกี่ยวกับพิธีสงฆ์

หรือพิธีพรมหมณ์เป็นพิธีที่ทำกันเป็นภายในของเจ้าภาพ ญาติสนิทและเถ้าแก่ไม่ต้องบอกแจก และ

ที่สำคัญคือ ฤกษ์ของพิธี ซึ้งเจ้าภาพต้องให้ท่านผู้รู้กำหนดให้ก่อน

- สิ่งที่ใช้ในพิธี

1. เรือนหอ

คือ เรือนที่คู่บ่าวสาวจะอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากัน ครั้งโบราณนิยมว่าตัวเรือนหอเป็นส่วนของฝ่ายเจ้าบ่าว

ส่วนเครื่องแต่งเรือนหอเป็นของเจ้าสาว แต่ในปัจจุบันแล้วแต่ฐานะทางเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายจะอำนวยให้

( เครื่องเรือนหอ เช่น ตู้ เตียง ที่นอน หมอนมุ้ง เครื่องใช้ในครัว ฯลฯ )


2. สิ่งของสำหรับนำขึ้นเรือนหอ

คือ สิ่งมงคล มีความหมายให้อยู่เย็นเป็นสุขเช่นเดียวกับสิ่งของที่ใช้สำหรับขึ้นเรือนใหม่ คือ

2.1 หินบดยา         หมายความว่า   ให้หนักแน่นเหมือนหิน

2.2 ไม้เท้า หมายความว่าให้มีผู้คอยอุปถัมภ์ หรือให้มีอายุยืน จนถือ  ไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชร

2.3   แมว       หมายความว่า          ให้อยู่กับเหย้ากับเรือน

2.4   ฟัก      หมายความว่า      ให้อยู่เย็นเหมือนฟัก

2.5   ภาชนะใส่น้ำ  หมายความว่า    ให้กลมเกลียวกันเหมือนน้ำ

2.6  ถุง,ห่อ,ถั่ว,งา    หมายความว่า   ให้มีความเจริญงอกงาม

2.7  ไก่ขาว หมายความว่า ให้มีชื่อเสียงดี (ปัจจุบันใช้เครื่องใช้ไฟ้ฟ้า   เช่น โทรทัศน์ แทน)

2.8  น้ำพุทธมนต์ 1 ขัน  หมายความว่า ให้มีสวัสดิมงคล

( นิยมใช้น้ำพุทธมนต์ที่ เหลือจากพิธีสงฆ์ในงานเดียวกัน )

2.9  ข้าวตอกดอกไม้  หมายความว่า ให้มีความสุขสดชื่น


หมายเหตุ   สิ่งของสำหรับนำขึ้นเรือนหอทั้ง 9 อย่างนี้ อาจหาได้ไม่ครบ ก็พยายามหาสิ่งที่พอหาได้

- ผู้มีส่วนร่วมในพิธี -


- 1.    คู่บ่าวสาว

- 2.    ญาติผู้ใหญ่ เถ้าแก่ และบิดามารดา หรือผู้ปกครองของคู่บ่าวสาว

- 3.    ผู้ปูที่นอน คือคู่สามีภรรยาที่ประสบความสำเร็จในการครองรักครองเรือน


*** ขั้นตอนปฏิบัติ ***


- 1. ก่อนถึงฤกษ์เรียงหมอนเล็กน้อย ญาติผู้ใหญ่เถ้าแก่ บิดามารดาหรือผู้ปกครอง และ คู่สามีภรรยาผู้ปูที่นอน

นำคู่บ่าวสาวขึ้นเรือนหอแล้วนำไปพักไว้นอกห้องนอน (ห้องหอ) สิ่งของที่ใช้ในพิธีก็นำขึ้นเรือนหอตอนนี้ และ

นำไปวางไว้ในที่ที่เหมาะสม

- 2.ได้ฤกษ์เรียงหมอน คู่สามีภรรยาผู้ปูที่นอนเข้าไปในห้องนอนเริ่ม พิธีปูที่นอนดังนี้


- 2.1 ที่นอนอาจปูเรียบร้อยอยู่แล้ว แต่ให้ทำทีว่าปูใหม่พร้อมกล่าวคำอันเป็นสวัสดิมงคล

เช่น คำว่าสมบูรณ์พูนผล , มั่งมีศรีสุข , มีโชคมีชัย เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี ฯลฯ


- 2.2 แล้วทั้งคู่เอนหลังนอนบนที่นอน สามีนอนบนที่นอนเจ้าบ่าว ภรรยานอนเป็นที่นอนเจ้าสาว

แล้วสนนทนาด้วยคำอันเป็นมงคล เช่นฝ่ายสามีอาจพูดว่า “ แหม..ที่นอนนี้สบายดีจริง ใครได้นอน

ก็ต้องอยู่เย็นเป็นสุข” ฝ่ายภรรยาอาจต่อท้ายว่า “เราคงมีความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้น”


- 2.3  แล้วทั้งคู่ทำเป็นนอนหลับพอเป็นพิธีแล้วตื่นขึ้นสนทนาเป็นเชิงทำนายฝันกัน เช่น ภรรยาอาจพูดว่า

“เมื่อกี้นี้ฝันว่า จะมีเทพเจ้ามาคุ้มครองรักษาและนำเงินทองมาให้” สามีก็แก้ฝันว่า “เป็นฝันดี จะทำให้เรา

ทั้งสองมั่งมีศรีสุขตลอดไป” เป็นต้น


- 2.4 แล้วทั้งคู่ลุกขึ้นจากที่นอน โปรยข้าวตอกดอกไม้และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่นอน

และห้องนอน พร้อมกับกล่าวคำอวยพรให้แก่คู่บ่าวสาวว่า

“ขอให้คู่บ่าวสาวผู้ใช้ที่นอนอันเป็นมงคลนี้ ได้อยู่กินกันอย่างมีความสุขราบรื่นตลอดไป

” เป็นอันเสร็จพิธีเรียงหมอนปูที่นอนเพียงเท่านี้


- 3.ทันทีที่เสร็จพิธีปูที่นอน ก็เริ่มพิธีส่งตัวโดยญาติผู้ใหญ่ และ เถ้าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวเข้าห้องนอน

ญาติผู้ใหญ่ และเถ้าแก่ฝ่ายเจ้าสาวตามเข้าไป

ทำความเคารพเจ้าบ่าว ซึ่งเจ้าบ่าวจะรับไหว้ด้วยของมีค่าเช่น สร้อยทองคำโดยสวมให้เจ้าสาว และ

เจ้าสาวก็อาจมอบของมีค่าเช่น แหวนทองคำโดยสวมให้เจ้าบ่าวเป็นการแลกเปลี่ยนกัน

ต่อจากนั้นญาติผู้ใหญ่เถ้าแก่่และบิดามารดาหรือผู้ปกครองของทั้งสองฝ่ายก็จะพูดจาให้ข้อแนะนำ

สั่งสอนคู่บ่าวสาวในการครองเรือน โดยให้ทั้งสองฝ่ายรักเคารพยำเกรงและซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไป

และอาจพูดฝากฝังฝ่ายของตนต่อผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายหนึ่งตามที่เห็นสมควรเป็นอันเสร็จพิธีส่งตัว

แล้วทุกคนนอกจากคู่บ่าวสาวก็ออกจากห้องนอน คงอยู่แต่คู่บ่าวสาวตามลำพัง

ซึ่งทั้งคู่จะพูดจาและปฏิบัติต่อกันในทางที่จะก่อให้เกิดความสวัสดิมงคลเพื่อความสุขความเจริญ

ในการครองเรือนครองรักของตนต่อไป

 


วงดนตรีริเวอร์ไลท์มิวสิครับแสดงดนตรีด้วยรูปแบบของวงดนตรีงานแต่งงาน โดยมีทีมงานนักดนตรีและนักร้องที่มากด้วยฝีมือ

กับประสบการณ์มานานกว่า10 ปี ในราคาที่ถูกและยุติธรรมจากนักดนตรีโดยตรง

เลือกเติมเต็มบรรยากาศในช่วงเวลาพิเศษกับวันดีๆของคุณ กับบทเพลงและนักดนตรีที่คัดสรรจาก

" ตัวตนของนักดนตรีเอง " แล้วความทรงจำดีๆจะอยู่กับคุณตลอดไป


สนใจโทรมาปรึกษากับ วงดนตรี ริเวอร์ไลท์มิวสิคเพื่อแสดงดนตรีในงานต่างๆได้ที่


คุณนุช 084- 4230595 / Line ID : nuchz1610

คุณพงษ์พันธ์ pianist 081-2566576 / Line ID : b.bangbon