วงดนตรี

วงดนตรีงานแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์ รับแสดงดนตรี
ยินให้คำปรึกษา ติดต่อกับนักดนตรีโดยตรง โทร 084- 4230595 นุช/ คุณพงษ์พันธ์ pianist 081-2566576

บทเพลงที่ที่นิยมใช้ในงานและพิธีการต่างๆ

1.1 เพลงใช้สำหรับประธานกล่าวเพื่อดื่มถวายพระพรในงาน ฉลองมงคลสมรสพระราชทาน จะเป็นเพลง

สรรเสริญพระบารมี , มหาชัย

1.2 เพลงใช้สำหรับประธานกล่าวเพื่อดืมอวยพรในงาน ฉลองมงคลสมรส,เปิดงาน,เปิดกิจการ,แสดงความยินดี

จะเป็นเพลงมหาฤกษ์

1.3 เพลงใช้สำหรับงานฉลองมงคลสมรสในช่วง เดินเข้า,ช่วงจุดเทียนวิวาว์,ช่วงตัดเค็ก, ช่วงโยนดอกไม้

จะเป็นเพลงที่มีความประทับใจมีเนื้อหา

ของความรักซึ่งบ่าว-สาวจะเป็นผู้แนะนำขึ้นมา เช่นเพลง A Lover's Concerto Canon in D ความรัก

L-O-V-E, Valentine บุพเพสันนิวาส ฯลฯเป็นต้น

1.4 เพลงใช้สำหรับงานฉลองครบรอบวันเกิดควรจะเป็นเพลง Happy birthday พรวันเกิด

แต่ถ้าเจ้าของวันเกิดเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ใช้เป็นเพลง

ค่าน้ำนม อิ่มอุ่น ใครหนอ หนึ่งในร้อย หยาดเพชร เพิ่มเข้าไปด้วย เป็นต้น

1.5 เพลงใช้สำหรับงานเลี้ยง เกษียน,รับ-ส่ง, มุทิตาจิต ควรเป็นเพลง หนึ่งในร้อย, ดอกไม้ให้คุณ, คำสัญญา

ด้วยรักและผูกพันธ์ กำลังใจ ฯลฯ เป็นต้น

1.6 เพลงสำหรับงานมอบรางวัล จะใช้เพลง จับมือไว้ We Are The Champions

To Be Number One

1.7 เพลงใช้สำหรับงานลีลาส จะใช้เพลง ของวงสุนทราภรณ์,เพลงลูกกรุง,

เพลงสากล ยุคปี 60- 80 เป็นต้น

1.8 เพลงใช้สำหรับงานเต้นรำ จะใช้เพลง สากลยุคปี 60- ปัจจุจัน , เพลงไทยร่วมสมัย ฯลฯ เป็นต้น

1.9 เพลงใช้สำหรับเค้าดาวน์วันขึ้นปีใหม่ จะใช้เพลง Auld Lang Syne ,

THE FINAL COUNTDOWN เป็นต้น

ทั้งนี้แล้วควรเตรียมเพลงนานาชาติ เช่น เพลงจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝร่งเส ฯลฯไว้บรรเลงบ้างก็จะดี

ดูตามสถานะการณ์เหมาะสมคะ

สาระเกี่ยวกับเพลงมหาฤกษ์ที่คุณควรทราบ

เพลงมหาฤกษ์

เป็นเพลงที่ใช้บรรเลงในเวลาได้ฤกษ์เปิดงานที่เป็นพิธีสำคัญ สำหรับเชื้อพระวงศ์ที่ต่ำกว่าชั้นพระบรมวงศ์ลงมา

ข้าราชการที่มีระดับต่ำกว่านายกรัฐมนตรี

และทหารที่มียศต่ำกว่าจอมพลลงมา จนถึงสามัญชนทั่วไป ประพันธ์ทำนองโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงพระนิพนธ์ดัดแปลงจากทำนองไทยของเดิม

เพลงมหาฤกษ์นี้เป็นเพลงที่มีทำนองใช้สำหรับบรรเลงอย่างเดียวไม่มีบทร้อง เช่นเดียวกับเพลงมหาชัย

รัฐบาลไทยได้จัดเพลงนี้ให้เป็น 1 ใน 6 เพลงสำคัญของแผ่นดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี

ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2546

เพลงสำคัญของแผ่นดิน คือ เพลงที่รัฐบาลไทยจัดให้มีความสำคัญในระดับชาติอย่างเป็นทางการ

ตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2546

ซึ่งมีทั้งหมด 6 เพลง ได้แก่ เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ เพลงสดุดีมหาราชา

และเพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา

โดยยกเหตุผลว่าเพลงเหล่านี้ "เป็นเพลงที่มีคุณค่า แสดงถึงคุณค่าและความเจริญของคนในชาติ

เป็นภูมิปัญญาของแผ่นดิน

รวมทั้งแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และพระบรมราชจักรีวงศ์

ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ได้กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

ใช้เพลงสำคัญของแผ่นดินตามฉบับที่คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติจัดทำขึ้นใหม่ เป็นต้นฉบับในโอกาสต่างๆ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

ประวัติเพลงมหาฤกษ์-เพลงมหาชัย

เพลงมหาฤกษ์เป็นเพลงคู่กันกับเพลงมหาชัย มาตั้งแต่โบราณจนเรียกติดปากกันว่ามหาฤกษ์มหาชัยใช้บรรเลงคู่กัน

เพื่อแสดงฤกษ์งามยามดีและความสวัสดีมีโชคชัยในโอกาสต่างๆเพลงมหาฤกษ์นั้นสันนิษฐานว่ามีมาแต่ครั้งสมัยกรุง

ศรีอยุธยาเป็นเพลงทำนองอัตรา 2 ชั้นพอมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ถูกนำบรรจุอยู่ในเพลงปี่พาทย์ เรื่องทำขวัญหรือ

เวียนเทียนที่เริ่มต้นด้วยเพลงนางนาคออกเพลงมหาฤกษ์ มหากาลสังข์น้อยมหาชัย ดอกไม้ไทร และ

ดอกไม้ไพรตามลำดับ โดยทั่วไปแล้ว เพลงมหาฤกษ์ใช้ในการเปิดสถานที่หรือเปิดงานต่างๆตามฤกษ์ยาม

ที่กำหนด เนื่องจากการดำเนินทำนองเพลงมหาฤกษ์นั้นดำเนินทำนองแบบไทยแท้ตามลักษณะการแปร

ลูกฆ้องออกเป็นทำนองเต็มจากเครื่องดนตรีที่บรรเลงร่วมกัน ทำให้ผู้ฟังได้รับฟัง จะได้ยินเสียงครึ้มกระหึ่ม

ของเสียงดนตรีที่บรรเลงพร้อมเพรียงกัน ก่อให้เกิดความปีติยินดีและความศรัทธาแก่ผู้ฟังเป็นอย่างยิ่ง

 

ต่อมาจอมพลเรือ สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

ได้ทรงดัดแปลงเพลงมหาฤกษ์ทางไทยออกเป็นทางประสานเสียงตามแบบสากล

โดยพระองค์ท่านได้ยึดหลักทำนองของเก่าแต่เพียงแก้ไขเฉพาะตอนขึ้นต้นและลงท้าย

ให้สง่าผ่าเผยขึ้นซึ่งทำให้การประสานเสียงตามแบบสากล จะช่วยให้ผู้ฟังเกิดความเร้าใจ

ขึ้นเป็นอันมากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัส

สั่งให้ " เพลงมหาฤกษ์้บรรเลงเป็นเพลงเกียรติยศ

และต่อมาก็ใช้บรรเลงในหลังประธาน

กล่าวคำอวยพรใน พิธีมงคลฤกษ์ต่างๆ เช่น เปิดป้ายหรือเจิมศิลาฤกษ์

ก็ใช้บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ขึ้น

หรือในการกล่าวคำปราศรัย หรือกล่าวสุนทรพจน์ก็ใช้บรรเลง

ในปัจจุบัน ยังใช้เพลงมหาฤกษ์ในการบรรเลงหลังประธานกล่าวอวยพร และ

เชิญชวนร่วมดื่มเพื่อเป็นเกียรติให้แก่คู่บ่าวสาว เมื่อบรรเลงเพลงมหาฤกษ์

ทุกคนในงานก็จะยืนขึ้น เพื่อ เป็นการให้เกียรติพร้อมกัน

เนื้อร้องเพลงมหาฤกษ์มีดังนี้

พระศุลีเถลิงศรีอุสุภราชจากไกรลาศลอยละลิ่ว(อัมพร)ปลิวเวหนกฤษณุ

รักษ์จากมหา(กะษิระ)ชะเลวน ทรงครุทยุทธณ(ราวะนะ) ระเห็จจร

พรหมาจารุพักตร์จากอักขนิษฐ์ เสด็จสถิตหงสะอาสนะหงาดหงอนี้ พระเป็นเจ้า

ทั้งสามตามอวยพร ให้ภูธรทั้งพระองค์ทรงพระเจริญ

(พระลอ ฉบับกรมพระนนราธิปประพันธ์พงศ์) แล้วดับเทียนชัยโบกควัน

กระแจะจันทน์เจิมหน้าเจิมสองไหล่หลังและอุรา ด้ายขอดกลางมาผูกข้อมือ

เสร็จแล้วอำนวยอวยพร เจริญสุขสถาพรอย่าดึงดื้อ

ให้ทำดีมียศเลื่องลือ ออกชื่อระบือนามสืบไป เงาะป่า พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 )


วงดนตรีริเวอร์ไลท์มิวสิครับแสดงดนตรีด้วยรูปแบบของวงดนตรีงานแต่งงาน โดยมีทีมงานนักดนตรีและนักร้องที่มากด้วยฝีมือ

กับประสบการณ์มานานกว่า10 ปี ในราคาที่ถูกและยุติธรรมจากนักดนตรีโดยตรง

เลือกเติมเต็มบรรยากาศในช่วงเวลาพิเศษกับวันดีๆของคุณ กับบทเพลงและนักดนตรีที่คัดสรรจาก

" ตัวตนของนักดนตรีเอง " แล้วความทรงจำดีๆจะอยู่กับคุณตลอดไป


สนใจโทรมาปรึกษากับ วงดนตรี ริเวอร์ไลท์มิวสิคเพื่อแสดงดนตรีในงานต่างๆได้ที่


คุณนุช 084- 4230595 / Line ID : nuchz1610

คุณพงษ์พันธ์ pianist 081-2566576 / Line ID : b.bangbon