วงดนตรี

วงดนตรีงานแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์ รับแสดงดนตรี
เกี่ยวกับเรา
ยินดีรับใช้และให้คำปรึกษา ติดต่อกับนักดนตรีโดยตรง โทร 084- 4230595 นุช/ คุณพงษ์พันธ์ pianist 081-2566576
เกี่ยวกับเรา ขั้นตอนการบรรเลง รูปแบบวงดนตรี รายชื่อเพลง อัลบั้มวงดนตรี ติดต่อ / ชำระเงิน


ลดราคาพิเศษสุด
!

สำหรับผู้จองวงดนตรี


ตัวอย่างการแสดงดนตรี

วงดนตรี Trio 3 ชิ้น
ววดนตรีQuatet 4 ชิ้น
String Quatet 4 ชิ้น
วงดนตรีป๊อปแจ๊ส Pop Jazz
วงดนตรีQuintet5ชิ้น
วงดนตรีโฟคซอง
วงดนตรี Combo
วงดนตรี Bigband

ผลงานแสดงดนตรี
ในโรงแรมต่างๆ


ผลงานแสดง
ตามสโมสรและอื่นๆ


ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
สโมสรตำรวจ
เรือนเจ้าสาว
อาคารศรีจุลทรัพย์
หอประชุมกองทัพอากาศ
จ.นครศรีธรรมราช
บ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพ(บสก)
ประเทศบรูไน
บริษัท แอมเวย์
99 Rest Backyard Cafe

วงดนตรีริเวอร์ไลท์มิวสิค รับแสดงดนตรี ประเภทวงดนตรีงานแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์

วงดนตรีริเวอร์ไลท์มิวสิค รับแสดงดนตรี ประเภทวงดนตรีงานแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์

วงดนตรีริเวอร์ไลท์มิวสิค รับแสดงดนตรี ประเภทวงดนตรีงานแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์

สาระดนครี

ทฤษฏีดนตรีพื้นฐาน
ประวัติเครื่องดนตรีสากล
ประวัติเครื่องดนตรีไทย
ประเภทของวงดนตรีสากล
ประเภทของวงดนตรีไทย
ศัพท์ดนตรีสากล
ศัพท์ดนตรีไทย
ประวัติครูดนตรีไทย
ประวัตินักดนตรีเอกของโลก
คำแนะนำในการเลือกวงดนตรี

วงดนตรีริเวอร์ไลท์มิวสิค รับแสดงดนตรี ประเภทวงดนตรีงานแต่งงานและงานเลี้ยงสั

นานาสาระ

พิธีแต่งงานแบบไทย

วงดนตรีริเวอร์ไลท์มิวสิค รับแสดงดนตรี ประเภทวงดนตรีงานแต่งงานที่โรงแรม พระยา พาลาซโซ

 วงดนนตรีริเวอร์ไลท์มิวสิคเป็นทีมงานนักดนตรี-นักร้องที่มีขีดความสามารถและประสบการณ์ในการบรรเลง

มานานกว่า10 ปี จากหลากหลายสถาบันดนตรีชั้นนำ เราคัดเลือกนักดนตรีที่ฝีมือที่สุดด้วยตัวตนนักดนตรีเอง

กับรูปแบบของวงดนตรีงานแต่งงานและวงดนตรีงานเลี้ยงสังสรรค์ไว้บรรเลงในแต่ละงานของคุณดังนี้

วงดนตรีริเวอร์ไลท์มิวสิค รับแสดงดนตรี ประเภทวงดนตรีงานแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์

วงดนตรีเครื่องสาย (String Instruments) ได้แก่

 1. วงดนตรีสตริงทรีโอ (String Trio) 3 ชิ้น

 2. วงดนตรีสตริงควอเต็ท (String Quartet) 4 ชิ้น

 3. วงดนตรีสตริงควินเต็ท (String Quintet) 5 ชิ้น

เป็นวงดนตรีที่บรรเลงด้วยเครื่องสายทั้งหมด เน้นบรรเลงเพลงในสไตล์เรียบง่าย

โดยบทเพลงที่บรรเลงจะเป็นประเภท บทเพลงคลาสสิคclassical music

เป็นส่วนใหญ่ร่วมไปถึงเพลงพระราชนิพนธ์เพลงสากลเพลงไทยเพื่อทำให้งานของ

คุณดูหรูหราอย่างมาฐานะ

วงดนตรีจะเป็นแค่ส่วนประกอบของงาน โดยการเน้นการสนทนาทักทาย

เป็นสำคัญบรรเลงด้วยฝีมือไม่มีเครื่องดนตรีไฟฟ้าและเทคโนโลยีต่างๆมาช่วย

ลักษณะเด่นของวงดนตรีประเภทนี้ก็คือจะเป็นเสียงดนตรีที่แท้จริง ผู้บรรเลงต้องใช้

ความสามรถอย่างเต็มที่ผู้ใดเล่นผิดพลาดจะได้ยินเสียงอย่างเด่นชัดบรรเลงด้วยความ

ถูกต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของวงดนตรีประเภทนี้

2. วงดนตรีเครื่องสายผสม ได้แก่

 1. วงดนตรีทรีโอ (Trio) 3 ชิ้น

 2. วงดนตรีควอเต็ท (Quartet) 4 ชิ้น

 3. วงดนตรีควินเต็ท (Quintet) 5 ชิ้น

เป็นวงดนตรีที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีตระกูลเครื่องสายผสมกับเครื่อง

ดนตรีในตระกูลอื่นๆ เช่น แซ็ก,เปีนโน,ฟล๊ท,คลาลิเน็ต,กลอง เป็นตัน

กับบทเพลงที่ฟังได้อย่างสบายๆ วงดนตรีจะเป็นส่วนหนึ่งในการ

ร่วมสร้างบรรยากาศของงาน เพื่อให้งานของคุณดูดีอย่างมีเกียรติ

รูปแบบแนวเพลงจะเป็นบรรเลงอย่างเดียวหรือมีนักร้องสลับก็ได้

บทเพลงบรรเลงจะเป็น เพลงสไตล์ป๊อป(Pop style song) กับ

เพลงทุกๆประเภททั่วไป เพลงเก่า-ใหม่,เพลงรัก,เพลงสากล,เพลงจีน,

เพลงญี่ปุน,เพลงเกาหลีและเพลงนานาชาติทุกชาติ,เพลงประกอบละคร

เพลงภาพยนต์,เพลงโฆษณา, เพลงโรแมนติกฯลฯ

วงดนตรีควินเต็ท (Quintet) 5 ชิ้น

ทั้งนี้อาจจะมีการเชิญแขกขึ้นมาร่วมร้องเพลงบ้างก็ได้ แต่ต้องมีการกำหนด

จำนวนแขกกับเพลงที่จะร้องไว้ล่วงหน้า เพื่อมิให้ระบบของการจัดงานเสียได้่


วงดนตรีริเวอร์ไลท์มิวสิค รับแสดงดนตรี ประเภทวงดนตรีงานแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์

3 วงดนตรี ป๊อปแจ๊ส ( POP JAZZ )

กับบทเพลงที่ฟังได้อย่างสบายๆ วงดนตรีเป็นจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างบรรยากาศของ

งาน เพื่อให้งานของคุณดูดีอย่างเรียบง่ายสบายๆ รูปแบบแนวเพลงจะเป็นบรรเลงอย่างเดียว

หรือมีนักร้องสลับกันก็ได้้ บทเพลงบรรเลงจะเป็นเพลงสไตล์ บลูส ์(Blue), สวิง(Swing),

บอสซาโนวา(Bossanova), บัลลาด(ballad) การบรรเลงจะเป็นการโต้กัน

บทบาทในการบรรเลงส่วนใหญ่จะอยู่ที่เครื่องเป่าเช่น แซ็กโซโฟนเป็นสำคัญ จะไม่นิยมใช้

เครื่องดนตรีตระกูลเครื่องสาย ยกเว้น ดับเบิลเบส ในวงดนตรีประเภทนี้4. วงดนตรี โฟร์คซอง (Folksong)

เป็นการขับร้องเพลงตามสมัยนิยมทั่วไปพร้อมกับการบรรเลงกีต้าร์คลอประกอบ

การขับร้อง จะนิยมใช้อคูสติกกีต้าร์(กีต้าร์โปร่ง)ในการบรรเลงคลอ ปัจจุบันนิยมที่จะ

นำ กีต้าร์ไฟฟ้ามาใช้บรรเลงด้วยเหมือนกัน

การขับร้องจะมีความสำคัญมากกว่าการบรรเลง สามารถนำเครื่องดนตรีอื่นๆมา

มาประสมวงได้เช่น แซ็ก, เปีนโน, ฟล๊ท, คลาลิเน็ต, เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ

ไวโอลิน, ดับเบิลเบส,แอคคอร์เดียน เป็นต้น

ทั้งนี้คุณสามารถระบุเครื่องดนตรีอื่นๆมาผสมเพื่อร่วบรรเลงก็เป็นได้แล้วแต่ความ

เหมาะสมของงาน

วงดนตรีริเวอร์ไลท์มิวสิค รับแสดงดนตรี ประเภทวงดนตรีงานแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์5. วงดนตรี คอมโบ้ (Combo band)

วงดนตรี คอมโบ้ (Combo band)

เป็น วงดนตรีผสมเครื่องดนตรีไฟฟ้าเหมาะ

สำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ในแต่ละเทศกาล และ

งานโอกาสต่างๆ รวมไปถึง AfterParty ของ

งานแต่งงานอีกด้วย เพื่อให้งานของคุณ

สนุกสนานอย่างเป็นกันเอง

วงดนตรีเจะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในงาน

รูปแบบแนวเพลงจะเป็นเร็วๆ มันส์ๆอาจจะไม่

่คำนึงถึงเนื้อหาสาระเท่าไหร่

การขับร้องจะมีความสำคัญมากกว่าบรรเลง

เพลงที่ใช้ร้องจะเป็นเพลงทุกๆประเภท แต่จะเน้น

เพลงฮิตร่วมสมัยเป็นสำคัญ


6.วงดนตรีบิ๊กแบนด์ (BINGBAND)

วงดนตรีบิ๊กแบนด์ (BINGBAND)

วงดนตรีบิ๊กแบนด์ (BINGBAND) จุด มุ่งหมายของการบรรเลงด้วยวงดนตรีบิ๊กแบนด์ ก็เพื่อประกอบการเต้นรำลีลาสและเอาไว้ฟังเพื่อความ

ไพเราะเหมาะสำหรับ งานเทศกาลและงานสังสรรค์โอกาสต่างๆ, งานคอนเสิร์ต, งานEvent,รวมไปถึง AfterPartyของงานแต่งงาน อีกด้วย

จำนวนผู้บรรเลงจะเหมื่อนกับวงดนตรีคอมโบ้ 8 ชิ้นแต่ เพิ่มจำนวนเครื่องเป่าให้มากเข้าไปอีก มีจำนวนชิ้นตั้งแต่ 14 ชิ้นขึ้นไป ทั้งนี้สามารถเพิ่ม

"นักร้อง"เพื่อสร้างสีสันของงานให้ดียิ่งขึ้น แนวเพลงที่ใช้จะเป็นประเภท เพลงละครบรอดเวย์, เพลงแจ๊สเช่นเพลงของเกล็นน์มิลเลอร์(GlennMiller)

เพลงพระราชนิพนธ ์ รวมถึง เพลงไทย แล ะสากล ทุกยุคทุกสมัยอีกด้วย

7. วงดนตรีออร์เคสตรา (Orchestra)

วงดนตรีออร์เคสตรา (Orchestra)

วงดนตรีออร์เคสตร้า(Orchestra) เป็นวงดนตรีขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องดนตรี และผู้บรรเลงจำนวนมาก บทเพลงที่ใช้บรรเลงมีหลาย

ประเภท เช่นซิมโฟนีคอนแชร์โตโอเวอร์เจอร์ ในสมัยนี้นิยมนำนักร้องมาเสริมเพื่ื่อสร้างบรรยากาศให้ดียิ่งขึ้น วงออร์เคสตร้าจะเหมาะ สำหรับ

งานเทศกาลต่างๆ,งานสังสรรค์งานคอนเสิร์ต, งานEvent, งานประกาศรางวัล และ งานแต่งานที่ต้องการความยิ่งใหญ่ให้เหมาะสมกับฐานะ

วงดนตรีประเภทนี้จะประกอบด้วย เครื่องดนตรีครบทุกประเภท คือ เครื่องสาย, เครื่องลมไม้, เครื่องลมทองเหลือง, เครื่องลิ้มนิ้วและเครื่องตีกระทบ

เป็นลักษณะการประสมวงดนตรีที่สมบูรณ์ที่สุด

วงดนตรีริเวอร์ไลท์มิวสิคบรรเลงในรูปแบบของวงดนตรีออร์เคสตร้า ให้กับนักร้องชั้นนำ

การได้รับเกียรติให้วงดนตรีริเวอร์ไลท์มิวสิคบรรเลงในรูปแบบของวงดนตรีออร์เคสตร้า ให้กับนักร้องชั้นนำใน10ชาติอาเชียน ได้แก่

ลาว, กัมพูชา, พม่า, เวียดนาม, ฟิลิปปินส,์ มาเลเชีย, สิงค์โปร์, บรูไน, และประเทศไทย พร้อมด้วย3 ชาติเอเชียได้แก่ จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี

ในงานคอนเสิร์ต"Asean+3 Concert for the King ณ.หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วงดนตรีริเวอร์ไลท์มิวสิคได้รับเกียรติให้บรรเลงในรูปแบบของวงดนตรีออร์เคสตร้าให้กับนักร้องชั้นนำฃอง

วงดนตรีริเวอร์ไลท์มิวสิคได้รับเกียรติอีกครั้ง บรรเลงในรูปแบบของวงดนตรีออร์เคสตร้าให้กับ นักร้องชั้นนำฃองประเทศไทยและจีน

ในงานคอนเสิร์ตระดับประเทศ ที่มีชื่ว่า " ดนตรีแห่งมิตรภาพ ไทย -จีน ณ.หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 


เติมแต้มความสุขกับบทเพลงที่คัดสรรค์แล้วเพื่อ วันที่สำคัญของคุณและคนที่คุณรัก ด้วยบทเพลงที่ใช้บรรเลง

มากกว่า1,000 เพลงให้ท่านได้เลือกไว้บรรเลงและร้องกับบทเพลงทุกๆประเภท ดังต่อไปนี้

เพลงประกอบละคร

เพลง ป๊อปแจ๊ส

เพลงไทยสากล

เพลงเทศกาลต่างๆ

เพลง จีน

เพลง ญี่ปุ่น

ภาพยนต์ ,โฆษณา

ทีมงานนักดนตรีของเราได้มีโอกาสร่วมงาน และ

เป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มและเติมแต้มสีสันให้กับ

บรรยากาศในงานต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น

  • งานหมั้น

  • งานฉลองมงคลสมรส

  • งานแต่งงาน

  • งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์

  • งานเลี้ยงรุ่น

  • งานเลี้ยงฉลองเพื่อแสดงความยินดี

  • งานเลี้ยงฉลองวันคริสต์มาส

  • งานเลี้ยงฉลองวันส่งท้ายปีเก่า

  • งานเลี้ยงฉลองครบรอบวันเกิด

และงานเลี้ยงสังสรรค์

 • งานเปิดตัวสินค้าและเปิดกิจการ

 • งาน Event

 • งานเลี้ยงหลังจบการแข่งขันกอล์ฟ

 • งานเลี้ยงรับ-ส่งหน้าที่

 • งานเลี้ยงเกษียน

 วงดนตรีริเวอร์ไลท์มิวสิคกับวงดนตรีบาวาเรียน บรรเลงสไตล์ บาวาเรีย (ดนตรีพื้นเมืองเยอรมัน) ซึ่งนักดนตรีได้รับการฝึกสอนจากชาวเยอรมันโดยตรง
วงดนตรีบาวาเรียน Bavarian band บรรเลงสไตล์ บาวาเรียน (ดนตรีพื้นเมืองเยอรมัน)

ซึ่งนักดนตรีได้รับการฝึกสอนจากชาวเยอรมันโดยตรง


ริเวอร์ไลท์มิวสิค ยังได้รับความไว้วางใจจากเจ้าภาพให้แสดงในรูปแบบของวงดนตรีงานแต่งงาน และ

วงดนตรีงานเลี้ยงสังสรรค์ มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง เราจึงกล้ายืนยันและรับรองว่าคุณได้เลือกทีมงานนักดนตรีที่เป็น

มืออาชีพและมีฝีดีเยี่ยมกับราคาที่ถูกยุติธรรมอย่างแท้จริงสำหรับในวันที่สำคัญที่สุดของคุณ" จะมีความสุขเพียงใดหากคุณได้มอบของขวัญบางอย่างให้กับคนพิเศษของคุณด้วย

เสียงเพลงจากนักดนตรีที่มากด้วยคุณภาพและประสบการณ์อย่างแท้จริง "

วงดนตรีริเวอร์ไลท์มิวสิค รับแสดงดนตรี ประเภทวงดนตรีงานแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์

ลือกเติมเต็มบรรยากาศในช่วงเวลาพิเศษกับวันดีๆของคุณ กับบทเพลงและนักดนตรีที่คัดสรรจาก

" ตัวตนของนักดนตรีเอง " แล้วความทรงจำดีๆจะอยู่กับคุณตลอดไป

 

สนใจโทรมาปรึกษากับ วงดนตรีริเวอร์ไลท์มิวสิคเพื่อแสดงดนตรีในงานต่างๆได้ที่

คุณนุช 084- 4230595 / Line ID : nuchz1610

คุณพงษ์พันธ์ pianis t 081-2566576 / Line ID : b.bangbon

หมายเลขโทรสาร 02-8925457 riverlightmusic12@gmail.com

 

ที่ตั้ง 390 หมู่บ้าน กานดาคลาสสิควิลล์ ถนนเอกชัย ซอยบางบอน 5 (แยก12) แขวงบางบอนเขตบางบอน กทม.

204 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270