วงดนตรี

วงดนตรีงานแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์ รับแสดงดนตรี
ยินให้คำปรึกษา ติดต่อกับนักดนตรีโดยตรง โทร 084- 4230595 นุช/ คุณพงษ์พันธ์ pianist 081-2566576

 

เพลงพระราชนิพนธ์

รายชื่อเพลงพระราชนิพนธ์

1 เกษตรศาสตร์ - Kasetsart

2 เกาะในฝัน - Dream Island

3 แก้วตาขวัญใจ -Love Light In My Heart

4 ใกล้รุ่ง - Near Dawn

5 ไกลกังวล-เกิดเป็นไทย ตายเพื่อไทย - When

6 ความฝันอันสูงสุด - Kwamfan An Sungsud

7 ค่ำแล้ว -Lullaby

8 คำหวาน - Sweet Words

9 ชะตาชีวิต- H.M.Blues

10ดวงใจกับความรัก Never Mind TheHungry Men's Blues

11 เตือนใจ -Old Fashioned Melody

12 เทวาพาคู่ฝัน -Dream Of Love Dream Of You

13 ธงชัยเฉลิมพล - The Color March

14 ธรรมศาสตร์- Thammasart

15 ในดวงใจนิรันดร์ - Still On My Mind

16 แผ่นดินของเรา - Alexandra

17 ฝัน เพลินภูพิงค์-Somewhere Somehow

18 พรปีใหม่ -New Year Greeting

19 พระมหามงคล -Pra Maha Mongkon

20 ภิรมย์รัก - A Love Story-Kinari Suite

21 มหาจุฬาลงกรณ์ - Chulalongkorn Alma Mater

22 มาร์ชราชนาวิกโยธิน -Royal Marines March

23 มาร์ชราชวัลลภ -Royal Guards March

24 เมนูไข่- Menu Kai

25 เมื่อโสมส่อง - I Never Dream

26 ยามค่ำ - Twilight

27 ยามเย็น -Love At Sundown

28 ยิ้มสู้ - Smiles

29 รัก - Love

30 รักคืนเรือน - Love Over Again

31 เราสู้ - Rao Su

32 เรา-เหล่าราบ 21 -We-Infantry21

33 ไร้เดือน ไร้จันทร์ -No Moon

34 ลมหนาว - Love In Spring

35 แว่ว - Echo

36 ศุกร์สัญลักษณ์ -Friday Night Rag

37 สายฝน -Falling Rain

38 สายลม - I Think Of You

39 แสงเดือน - Magin Beams

40 แสงเทียน -Candel Light Blues

41 อาทิตย์อับแสง -Blue Day

42 Blue For Uthit

43 Can't You Ever See

44 Lay Kram Goes Dixie

45 Oh I Say