วงดนตรี

วงดนตรีงานแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์ รับแสดงดนตรี
ยินให้คำปรึกษา ติดต่อกับนักดนตรีโดยตรง โทร 084- 4230595 นุช/ คุณพงษ์พันธ์ pianist 081-2566576

 

ขั้นตอนการบรรเลงดนตรีในงานแต่งงาน

 

16.30 น.-17.00 น.ทีมงานนักดนตรีถึงสถานที่แสดง

 

จัดวงดนตรีงานแต่งงานให้เรียบร้อย พร้อมกับทดสอบระบบเสียงของไมค์โครโฟนในส่วนของเวทีดนตรีที่ใช้ในการบรรเลง

ซึ่งเจ้าภาพจะทำการตกลงกับจ้าหน้าที่ของสถานที่ๆจะแสดง เพื่อจะจัดเตรียมไมค์โครโฟนไว้สำหรับวงดนตรีตามจำนวนของวงดนตรี และ

ไมค์โครโฟนสำหรับพิธีการไว้ก่อนวันงาน เพื่อความสะดวกและเรียบร้อยค่ะ

ในส่วนของ บ่าว-สาว ควรเตรียมตัวซักซ้อมขั้นตอนของพิธีการสาวควรเตรียมตัวซักซ้อมขั้นตอนของพิธีการต่างๆ

เช่น การเดินเข้าสูเวที การจุดเทียนวิวาห์ และ การตัดเค้ก

** อย่าลืมทดสอบระบบเสียงของ CD ในกรณีที่ ใช้เปิดตัว บ่าว,สาว หรือ ใช้ตอนจุดเทียนวิวาห์ และ ตัดเค้กด้วย นะคะ

 

18:00 น. แขกเริ่มเดินทางมาถึงหน้างานลงสมุดคำอวยพร

- คู่บ่าวสาวทักทายและต้อนรับแขกถ่ายรูปกับแขกที่หน้างาน

นแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์

18.30 น.-19.00 น แขกทยอยเข้าสู่ในงาน

วงดนตรีงานแต่งงาน เตรียมพร้อม ดูจำนวนแขกตามความเหมาะสม (ประมาณ4050%) ก็เริ่มบรรเลง

เพลง ความร้กในสไตล์โรแมนติคแบบสบายๆ จังหวะช้า หรือเร็ว สลับกันไป

นแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์

( หรือ บรรเลงในแนวเพลงที่ได้เตรียมไว้กับคู่บ่าว-สาว ล่วงหน้าแล้วคะ )

19:30-20.00น เริ่มเข้าสู่ช่วงพิธีการ บนเวที ดนตรีหยุดบรรเลง

พิธีกรสวัสดีและแนะนำตัวกล่าวต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน พูดถึงประวัติคู่ บ่าว-สาว เล็กน้อย

และเชิญแขกชมประวัติและเรื่องราวชีวิตรักของคู่บ่าวสาวในวีดีทัศน์ ( Presentation )

นแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์

เมื่อจบวีดีทัศน์ ( Presentation) แล้ว พิธีกรกล่าวเชิญคู่บ่าว-สาวเดินขึ้นเวที ซึ่งช่วงนี้..

1. ทางเจ้าหน้าที่อาจจะเปิด CD เพลงเปิดตัวที่คู่บาว-สาวได้เตรียมไว้ หรือ...

2. วงดนตรีจะบรรเลงเพลงเปิดตัวที่ได้ตกลงไว้กับทางเจ้าบ่าวและเจ้าสาว ก่อนหน้านี้แล้วค่ะ

นแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์

( ทั้งนี้อาจจะมีไฟ follow นำทาง บ่าว-สาว เดิน จนกระทั้งขึ้นไปยืนบนเวที )

พิธีกรกล่าวจะเชิญประธาน ในงานซึ่งเป็น แขกผู้มีเกียรติที่บ่าว-สาวหรือเจ้าภาพให้ความเคารพ

นับถือหรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ขึ้นมาคล้องพวงมาลัยและกล่าวคำอวยพรเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติ

ในงานร่วมยืนขึ้นเพื่อดื่มแสดงความยินดีแก่คู่บ่าว-สาว จากนั้นวงดนตรีจะบรรเลงเพลง "มหาฤกษ์ย่อ"

นแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์

ในกรณีเป็นงานมงคลสมรสพระราชทาน ประธานฯ จะเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติ

ยืนขึ้นเพื่อดื่มถวายพระพรวงดนตรีบรรเลงเพลง สรรเสริญพระบารมี

พิธีกรสัมภาษณ์คู่บ่าว-สาว

นแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์

หลังจากนั้น เชิญคู่บ่าวสาวกล่าวขอบคุณพ่อ-แม่ ประธานและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

พิธีกร เชิญคู่บ่าวสาว จุดเทียนมงคล และ ตัดเค้ก ซึ่งช่วงนี้จะ

1. ทางเจ้าหน้าที่อาจจะเปิด CD เพลงจุดเทียนฯ,ตัดเค้ก ที่คู่บาว-สาวได้เตรียมไว ้หรือ..

2. วงดนตรีจะบรรเลงเพลงที่ได้ตกลงไว้กับทาง บ่าว-สาว ก่อนหน้านี้แล้วค่ะ

นแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์

บ่าวสาวนำเค้กไปให้ท่านประธานและคุณพ่อคุณแม่จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำเค้กให้แก่

แขกผู้มีเกียรติในงานตามลำดับ

นแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์

พิธีกรขึ้นเวทีอีกครั้งเพื่อเชิญคู่บ่าวสาว"โยนดอกไม้"และเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติที่เป็น

สาวโสด(หรืออาจจะเป็นชายโสดก็ได้)มาร่วมสนุกเสี่ยงทายในการรับดอกไม้จากเจ้าสาว

โดยมีเจ้าบ่าวยืนให้กำลังใจอยู่ข้างๆ(ดนตรีทำเพลงตื่นเต้นเร้าใจประกอบ)เมื่อได้ผู้โชคดี

ในการรับดอกไม้แล้วก็อาจจะมีการสัมภาษณ์จากพิธีกรเล็กน้อยหลังจากนั้นพิธีกรจะเป็น

ตัวแทนเจ้าภาพกล่าวคำขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ......จบพิธีการ

นแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์

20.45 น.-21.30 น. วงดนตรีบรรเลงต่อ ( เป็นแนวเพลงที่มีจังหวะสนุกๆเป็นส่วนใหญ่ )

( ในช่วงนี้อาจจะมีเพื่อนๆหรือญาติๆขึ้นมาร่วมสนุกร้องเพลงก็เป็นได้คะ )

นแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์

หมายเหตุ เวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานะการณ์ต่างๆ