วงดนตรี

ศัพท์ดนตรีสากล

ป็นศัพท์ที่ใช้บันทึกไว้เหนือโน้ตตอนใดตอนหนึ่งหรือตัวโน้ตัวใดตัวหนึ่งเพื่อ บอกความหมายให้ผู้บรรเลงปฏิบัติตามศัพท์ดนตรีนั้นๆที่ใช้กันมากมีดังนี้

ศัพท์ดนตรีที่ว่าด้วยความช้า-เร็วของการเคาะจังหวะ (Tempo)

ศัพท์

ความหมายของศัพท์

Grave
Lento
Largo
Largamente
Larghetto
Adagio
Andante
Andatino
Moderato
Allegretto
Allegro
Vivo, Vivace
Presto
Prestissimo
Tempo di marcia
Tempo comodo
Tempo ordinario
M.M. = 100

ช้ามากที่สุด ช้างอย่างโศรกเศร้า
ช้ามาก
ช้าอย่างสง่างาม
ช้าอย่างสง่างาม
ช้า (น้อยกว่า Largamente)
ช้าตามสบาย
ช้าพอประมาณ เท่าจังหวะก้าวเดิน
ช้าน้อยกว่า Andante
ปานกลาง
ค่อนข้างเร็ว
เร็วมีชีวิต
เร็ว มีชีวิตชีวา
เร็วมาก
เร็วเท่าที่จะเร็วได้
เร็วเท่าเดินแถว
จังหวะตามสบาย
เร็วปานกลาง
ใน 1 นาทีตั้งเมโทรนอมให้เคาะได้ 100 เคาะ ศัพท์ที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงอัตราความเร็วช้าของจังหวะ

ศัพท์

ความหมายของศัพท์

Accelerado (accel.)
Ritardando (ritard.)
Rallentando (rall.)
Ritenuto (rit.)
Ad libitum (ad lib.)
A tempo, Tempo
Allargando
Calando
Stretto
Stringendo
Tempo rubato
Tempo primo
Tempo giusto
Doppio movimento

ให้ค่อยๆ เร่งจังหวะ
บอกให้ค่อยๆ ผ่อนจังหวะให้ช้าลง
บอกให้ค่อยๆ ผ่อนจังหวะให้ช้าลง
บอกให้ค่อยๆ ผ่อนจังหวะให้ช้าลง
ให้เล่นได้ตามความพอใจ (อยู่ใน key นั้นๆ ตามกำหนดห้อง)
ให้กลับไปใช้ความเร็วจังหวะอัตราเดิม
บอกให้เพิ่มความเร็วและดัง
บอกให้ค่อยๆ เพิ่มความเร็วและความดัง
บอกให้เพิ่มความเร็ว
ให้เพิ่มความเร็ว
อนุญาตให้ผู้บรรเลงยืดหดอัตราของตัวโน้ตได้
ให้กลับไปใช้อัตราจังหวะเดิม
ให้ควบคุมอัตราจังหวะอย่างเคร่งครัด
บอกให้ทำความเร็วเป็น 2 เท่า

 

 ศัพท์ที่ว่าด้วยความแตกต่าง ของความดัง-เบา และ ความเข้มของเสียง   

ศัพท์

ความหมายของศัพท์

Crescendo (cres.)
Decrescendo (decres.)
Diminuendo (dim.)
Forte (f)
Fortissimmo (ff)
Mezzo forte (mf)
Mezzo piano (mp)
Piano (p)
Pianissimo (pp)
Forte - piano (fp)
Canlando
Mancando
Morendo
Perdendosi
Smorzando
Sforzando
Forzato

ให้เร่งเสียงดังขึ้นเป็นลำดับ
ให้ผ่อนเสียงเบาลงเป็นลำดับ
ให้ทำเสียงเบาลงกว่าเดิม
ให้ทำเสียงดัง
ให้ทำเสียงดังมาก
ให้ทำเสียงดังพอปานกลาง
ให้ทำเสียงเบาพอปานกลาง
ให้ทำเสียงเบา
ให้ทำเสียงเบามาก
ให้ทำเสียงเน้นและห้วน
ให้ค่อยๆ ทำเสียงเบาและช้าลง
ให้ทำเสียงแผ่วหาย
ให้ทำเสียงแผ่วหาย
ให้ทำเสียงแผ่วหาย
ให้ทำเสียงแผ่วหาย
ให้เน้นเสียงอย่างฉับพลัน
ให้เน้นเสียงอย่างฉับพลัน


 ศัพท์ที่ใช้บอกลักษณะอาการบรรเลง 

ศัพท์

ความหมายของศัพท์

A cappella
Affettuoso
Agitato
Amabile
Amoroso
Animato
Appassionato
Attacca
Brillante
Catabile
Cantando
Colla voce
Con brio
Con forza
Con grazia
Con moto
Da capo al fine
Dal segno (D.$ )
Dolce
Dolente
Espressivo
Furioso
Giocoso
Grazioso
Legato
Leggiero
Lusingando
Maestoso
Mesto
Parlando
Pesante
Piacevole
Piangevole
Poi La Coda
Pomposo
Portamento
Risoluto
Scherzando
Scherzoso
Soave
Sostenuto
Sotto voce
Staccato
Strepitoso
Tacet
Tenuta
Tranquillo
Volti subito (v.s.)

ให้ทำเหมือนขับร้องเพลงในโบสถ์
ให้ทำเสียงอ่อนโยนนุ่มนวล
ให้ทำเสียงเร่งเร้าปั่นป่วน
ให้ทำเสียงสุภาพอ่อนโยน
ให้ทำเสียงนุ่มนวล
บอกให้ทำเสียงอย่างมีชีวิตจิตใจ
ให้ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วย
ให้ดำเนินต่อไปอย่างทันทีทันใด
ให้ทำเสียงกระจ่างแจ่มใส
ให้เปล่งเสียงออกมาอย่างเด่นชัดเหมือนร้องเพลง
บอกให้เปล่งเสียงอย่างเด่นชัดเหมือนขับร้องเพลง
ให้ทำตามแนวบรรเลงเดี่ยวอย่างใกล้ชิด
ให้ทำเสียงกระปรี้ประเปร่าแข็งขัน
ให้ทำเสียงดังมีพลัง
ให้ทำเสียงสง่างามและประณีต
ให้ทำเสียงเคลื่อนไหว
ให้เล่นซ้ำจากต้นแล้วจบลงที่คำว่า "fine"
บอกให้ย้อนกลับไปบรรเลงมาจากเครื่องหมาย
บอกให้ทำเสียงหวาน นุ่มนวล และแผ่วเบา
บอกให้ทำเสียงเศร้า
แสดงออกอย่างเต็มที่
ให้บรรเลงอย่างรุนแรง
ให้บรรเลงอย่างร่าเริงตลกคะนอง
ให้ทำเสียงสง่างาม
ให้ทำเสียงเลื่อนไหลอย่างต่อเนื่อง
ให้ทำเสียงเบา
ทำเสียงปลอบโยน
ทำเสียงองอาจเกรียงไกร
ให้ทำเสียงเศร้าสร้อย
ให้ทำเสียงเหมือนพูด
ทำเสียงหนักหน่วง
ทำเสียงน่าชื่นชมยินดี
ให้ทำเสียงเศร้า
ให้ลงลูกหมดหรือโคดา
บอกให้ทำเสียงองอาจผึ่งผาย
บอกให้เอื้อนเสียงตลอดวลี
ให้บรรเลงอย่างตั้งใจ
ให้ทำเสียงที่มีท่วงทีสนุกสนาน
ทำเสียงที่มีท่วงทีสนุกสนาน
ให้ทำเสียงอ่อนหวานและลื่นไหล
ให้หน่วงเสียงไว้
ให้ทำเสียงเบา
ให้ทำเสียงสั้นๆ ห้วนๆ
ให้ทำเสียงดังๆ
บอกให้เงียบ
ให้หน่วงเสียงไว้
ให้ทำเสียงเยือกเย็น
ให้พลิกไปหน้าหลังอย่างรวดเร็ว


ศัพท์ที่เกี่ยวกับการบรรเลงเครื่องดนตรี

ศัพท์

ความหมายของศัพท์       

Una corda
Tre corde
Pedale (Ped.)
Mano destra (M.D.)
Main gauche (M.G.)
Mano sinistra (M.S.)

ให้เหยียบกระเดื่องทำเสียงเบา
ให้ปล่อยกระเดื่องที่ทำเสียงเบา
ให้เหยียบกระเดื่องที่ทำเสียงดังกังวาน
ให้ใช้มือขวา
ให้ใช้มือซ้าย
ให้ใช้มือซ้าย


เกี่ยวข้องกับการบรรเลงไวโอลิน

ศัพท์

ความหมายของศัพท์

Pizzicato (pizz.)
Arco
Con sordino
Senza sordino
Sul ponticello
Sul G
Uหรือว
v

ให้ใช้นิ้วมือดีดแทนสีด้วยคันชัก
บอกให้กลับมาใช้คันชักสีอีกหลังจากที่ดีดด้วยนิ้วมือ
ให้สิ่มิวท์ซึ่งเป็นอุปกณ์ผ่อนเสียง
ให้เลิกใส่มิวท์
ให้ใช้คันชักชีใกล้ๆ กับหย่อง
ให้สีสาย G เท่านั้น
ให้ถูคันชักลง
ให้ถูคันชักขึ้น