วงดนตรีงานแต่งงาน

วงดนตรีริเวอร์ไลท์มิวสิค เป็นทีมงานนักดนตรีที่มีที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการบรรเลงกว่า 20 ปีผ่านงานมาแล้วกว่า1,000งาน

นักดนตรีได้ศึกษาทางด้านดนตรีโดยตรงจากสถาบันทางดนตรีชั้นนำระดับประเทศ เราคัดเลือกนักดนตรีที่มีฝีมือในการบรรเลงดนตรีที่ดีที่สุด

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในเติมแต้มสีสันให้กับงานคุณ ด้วยรูปแบบของวงดนตรีกับสไตล์เพลงต่างๆให้คุณได้้เลือก

วงดนตรีริเวอร์ไลท์มิวสิค รับแสดงดนตรี วงดนตรีงานแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์ วงดนตรีริเวอร์ไลท์มิวสิค รับแสดงดนตรี วงดนตรีงานแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์ วงดนตรีริเวอร์ไลท์มิวสิค รับแสดงดนตรี วงดนตรีงานแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์
StringQuartetวงดนตรีงานแต่งงานและงานอีเว้นท์ StringQuartetวงดนตรีงานแต่งงานและงานอีเว้นท์

วงดนตรีเครื่องสาย(String instrument) เป็นวงดนตรีที่บรรเลงด้วยเครื่องสายทั้งหมดเช่น Violin, Viola, Cello, DubleBass จะเป็นเพลงบรรเลง

ไม่มีนักร้อง จะบรรเลงบทเพลงคลาสสิค(Classic)เป็นส่วนใหญ่่ ซึ่งเป็นการบรรเลงดนตรีที่ได้รับความนิยมยกย่องกันมานานในระดับสากล

StringQuartetว งดนตรีงานแต่งงานที่รายาวดี รีสอร์ท Rayavadee จังหวัดกระบี่

วงดนตรีป๊อป(Pop band) เป็นวงดนตรีประเภทเครื่องสายผสม

เครื่องดนตรีประเภทอื่นๆ เช่น Piano Saxophone Flute Clarinet

Drums บรรเลงอย่างเดียวหรือจะมีนักร้องสลับก็ได้

สไตล์เพลงจะเป็นในแนว R&b, Latin, rock, country เป็นต้น

ใช้จำนวนผู้บรรเลงอยู่ระหว่างประมาณ 3 ชิ้น ขึ้นไป

วงดนตรีป๊อปแจ๊ส (PopJazz band) ไม่นิยมใช้เครื่องดนตรี

ประเภทเครื่องสายยกเว้นDubleBass บทบาทในการบรรเลง

ส่วนใหญ่จะอยู่ที่เครื่องเป่าเช่น Saxophon บรรเลงอย่างเดียวหรือ

มีนักร้องสลับก็ได้ สไตล์เพลงจะเป็นในแนว Blues, Swing, Latin

ballad,เป็นต้น ใช้จำนวนผู้บรรเลงอยู่ระหว่างประมาณ 3 ชิ้น ขึ้นไป

วงดนตรีออร์เคสตร้า (Orchestra)

วงดนตรีออร์เคสตร้า (Orchestra)ประกอบด้วยเครื่อง

ดนตรีครบทุกประเภท บทบาทในการบรรเลงส่วนใหญ่จะอยู่ที่

Violin สไตล์เพลงจะเป็นบทเพลงประเภทคลาสสิค เป็นส่วนใหญ่

ใช้จำนวนผู้บรรเลงอยู่ระหว่างประมาณ 15-30 ชื้น

โดยบทบาทในการบรรเลง่จะอยู่ที่ Violin เป็นส่วนใหญ่

วงดนตรีบิ๊กแบนด์(Big band)ประกอบด้วย เครื่องดนตรีประเภท

เครื่องลมไม้, เครื่องทองเหลือง,และเครื่องประกอบจังหวะเช่น Piano

Guitar E.Bass Drums บรรเลงอย่างเดียวหรือมีนักร้องสลับก็ได้

สไตล์เพลงจะเป็นเกือบทุกๆแนว ยกเว้นแนวเพลง Classic

ใช้จำนวนผู้บรรเลงอยู่ระหว่างประมาณ 12-14-16 ชิ้น

วงดนตรีโยธวาทิต(Military band)ประกอบด้วยเครื่องดนตรี

ประเภทเครื่องลมไม้, เครื่องทองเหลือง, และ เเครื่องตีกระทบ

ใช้ในการเดินนำขบวนแถวในงานต่างๆ

วงดนตรี บาวาเรียน (Bavarian band)

ดนตรีบรรเลงเพลงพื้นเมืองเยอรมันเป็นวงดนตรีที่เหมาะสำหรับ

งานเทศกาลอาหารเยอรมันและเทศกาลเบียร์เยอรมัน

วงดนตรี บาวาเรียน (Bavarian band)

เลือกเติมเต็มบรรยากาศในงานต่างๆของคุณ ไม่ว่าจะเป็น งานEvent งานหมั้น งานแต่งงาน งานเลี้ยงสังสรรค งานเปิดตัวสินค้าและกิจการ

งานเทศกาล งานวันเกิด งานเลี้ยงรุ่น งานเกษียน งานเลี้ยงรับ-ส่งหน้าที่ งานแสดงความยินดี ไปกับวงเนตรีริเวอร์ไลท์มิวสิค

เพื่อความทรงจำดีๆจะอยู่กับคุณตลอดไป

ประเภทของวงดนตรีสากล ประวัติเครื่องดนตรีสากล ประวัตินักดนตรีเอกของโลก ศัพท์ดนตรีสากล