ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 
 

วิธีชำระเงิน

  • เลือกประเภทของวงดนตรี
  • โอนเงินมัดจำ 50 % ของราคาวงดนตรี
  • เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานเพื่อแจ้งผลการโอน
  • ส่วนที่เหลือชำระหลังเสร็จงาน

ที่ตั้ง 390 หมู่บ้าน กานดาคลาสสิควิลล์ ถนนเอกชัย ซอยบางบอน 5 (แยก12) แขวงบางบอนเขตบางบอน กทม